Köşe Yazıları


Resmi Büyüt

HUTBE: SELAMLAŞMA
22.04.2020

Afyonkarahisar Valiliği “2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı” projesi Afyonkarahisar İl Müftülüğü olarak da bu proje kapsamda “Selamı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” din görevlileri arası “Selamlaşma” konulu hutbe yazma yarışmasında Bolvadin İlçesi Rüştiye Camii İmam-Hatibi hemşehrimiz Muzaffer Karagüven'in üçüncü olduğu hutbesi aşağıdadır.

Değerli Hocamızı Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

HEMŞERİMİZ MUZAFFER KARAGÜVEN'İN YARIŞMADA ÜÇÜNCÜ GELEN ESERİ:

SELAMLAŞMA

Muhterem Müslümanlar! Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Size bir selam verildiği zaman , ondan daha güzeli ile veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır”1 Okuduğum hadis-şerifte ise Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor : “Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız; ben size yaptığınız takdirde, birbirinizi sevebileceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız”2

Kıymetli Müminler! İnsan sosyal bir varlıktır. Bu özelliğinden dolayı her an iletişim halindedir. İletişimin en önemli ögelerinden birisi de selamlaşmaktır. Selamlaşma müşterek yapılan bir duadır. Mümin kardeşi için dua etmek ve aynı zamanda duasını almaktır. Allah’ın rahmet ve bereketinin kardeşi üzerine olması için niyazda bulunmaktır. Selamlaşma, kişinin kendisinin güvenilir olduğunu ve karşısındakine zarar gelmeyeceğini beyan etmektir. Selamlaşma kalplerde hissedilen sevgi ve muhabbetin bir tezahürüdür. Selam kardeşi için “Benim için çok değerlisin” mesajını vermektir.

Değerli Müminler! İnsanların günden güne yalnızlaştığı, birbirinden kopuk ve habersiz bir şekilde yaşamaya başladığı günümüz dünyasında, hal hatır sormanın, iyi ve güzel temenniler dilemenin, selamlaşmanın ne kadar önemli ve güzel erdemler olduğu ortaya çıkmaktadır. Zaten Yüce Dinimiz İslam’ında amaçladığı, saygının ve sevginin egemen olduğu, insanların birbirleriyle selamlaştığı, hem hal olduğu dinamik bir toplum inşa etmektir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v); “Amellerin hangisi daha hayırlıdır?” diye soran kimseye, “Yemek yedirmen ve tanıdığına-tanımadığına selam vermendir”3 cevabını vermiştir. Selam vasıtasıyla kişi komşusunun, akrabasının, arkadaşının gönlüne girer. Sıkıntı ve sorunlarıyla ilgilenir ve elinden geldiğince yardımcı olur.

Aziz Müminler! Selamlaşma toplumda birlik beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun imarı açısından da önemlidir. Müminler karşılaştıklarında veya ayrılacakları esnada selamlaşmalıdırlar. Bu hem Rabbimizin hem de Allah Resulü’nün bizden beklediği bir davranıştır. Selam vermek sünnet, mukabelede bulunmak ise farzdır. Bu bilinçle hareket edilerek yapılan selamlaşma ise kişilere büyük sevaplar kazandırır. Allahü Teala’nın Cennet’te mümin kullarına ilk sözü selam olacaktır ki Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle dile getirilir : “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup Cennet’e sevk edilirler. Cennet’e vardıklarında oranın kapıları açılır ve Cennet bekçileri onlara şöyle der : Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin.”4

Muhterem Müslümanlar Selamlaşma aynı zamanda müslümanlığın bir şiarıdır. Hilkatte kardeş olduğunun ikrarıdır. Selam vesilesiyle insanlar bir birleriyle tanışırlar, dayanışırlar, kaynaşırlar. Kur’an-ı Kerim de bu hususta müminlerin kardeş oldukları belirtilerek dayanışma ve paylaşmanın bireysel ve toplumsal önemi özellikle vurgulanmıştır. Bundan dolayı ev halkından, arkadaşına, tanıdık tanımadık herkese selam vermek Allah’ın rızasını kazanmaktır. Dinimizde toplum “tuğlaları birbirini tutan binaya” benzetilmiştir. Bu birlikteliği ayakta tutan güzelliklerden birisi olan selam vermeyi hayatımızdan hiç çıkarmayalım. Büyük, küçük, genç, yaşlı herkesle selamlaşalım. Verdiğimiz bir selamla bir müminin gönlünü almanın mükafatının ne kadar büyük olduğunu unutmayalım.

Hutbemizi Peygamberimiz (s.a.v) efendimizin bir hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. “Ey İnsanlar! Selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabanızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selametle/ esenlikle cennete girersiniz.”5 1 Nisa, 4/86 -2 Müslim, ”İman” 93 -3 Buhari,”İman”20; “İsti’zan”,9,19; Müslim, “İman”,63.-4 Zümer,39/73.- 5 Tirmizi, “Kıyamet”, 42

BOL-DAV BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI #afyonkarahisarmüftülüğü #bolvadinmüftülüğü #diyanetişleribaşkanlığı #boldav


Diğer Köşe Yazıları