Haberler


Resmi Büyüt

YENİ YÖNETMELİKLE KESTEMET ŞEHİTLİĞİ BİRAZ GECİKECEK.!
17.02.2017

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV); Bolvadin’in ve Bolvadinlilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden dayanışma ve kalkınmalarını sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, içinde Bolvadin Belediye Başkanının da bulunduğu Bolvadinli sekiz (8) kurucu üye tarafından 1987 yılında Ankara’da kurulan Vakfımız, Bolvadin’in tanıtılması amacıyla, imkânları ölçüsünde bugüne kadar başarılı çalışmalar yapmış bulunmaktadır.

Milli mücadele yıllarında askeri ve sivil önemli konuklara ev sahipliği yapan kadim kent Bolvadin’de, Sakarya Meydan Muharebesi esnasında, şimdiki Akçeşme İlköğretim Okulu’nun olduğu yerde kurulan 500 kişilik sahra hastanesinde tedavileri devam ederken hayatını kaybederek şehit olan 278 askerimizin defnedildiği Kestemet Mezarlığı’nın, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda “ŞEHİTLİK” olarak düzenlenmesi için;

Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü’nden temin edilen, şehitlerin adı, baba adı, doğum yılı, lakabı, ili, ilçesi, köyü, askerlik şubesi, sınıfı, rütbesi, birliği, ölüm tarihi ve ölüm sebeplerinin yer aldığı listeler temin edilmiştir.

Araştırmalarımız ve kurumlar arası yazışmalarımız Vakfımızca son aşamaya getirilmiş ve Hemşehrimiz Afyonkarahisar Milletvekili Sn.Hatice Dudu ÖZKAL’ın girişimleri ve takibiyle de olumlu sonuçlandırılarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İnşaat Emlak Daire Başkanlığı bu Şehitliğin düzenlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Eskişehir İnşaat Emlâk Bölge Başkanlığına talimat verilmesi sağlanmıştır.

Anılan Bölge Başkanlığı, Bolvadin Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 6.824 m² yüzölçümlü 1582 ada 14 numaralı parsel üzerinde şehitlik düzenlenmesi için gerekli proje yapım çalışmalarını tamamlayarak ihale aşamasına getirmiştir.

Vatanımız uğruna canlarını feda ederek ilçemizde şehit düşen mehmetçiklerimizin adlarının altın harflerle yazılarak şehitlik abidesi yapılacağını gururla, saygıyla, göğsümüzü gererek hemşehrilerimize ve şehitlerimizin ailelerine 2016 yılında Web sitemizde gerekli haber ve duyuruları yapılmıştır.

Ancak; Bakanlar Kurulu’nun 03.10.2016 tarih 2016/9430 sayılı kararı ile kabul edilen ve 12.11.2016 tarih 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 12.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren Şehitlik Yönetmeliği’nin şehitlik yerinin belirlenmesi başlıklı "7 nci maddesine göre “Genel veya bölgesel bir savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler ve mezarlıkların şehitlik olarak belirlenmesini ve bununla ilgili işlemlerin yurt içinde Valiliklerce yürütüleceğini’ amir bulunmaktadır.

Aynı maddede ayrıca, şehitlik olarak belirlenen yerlerin Büyükşehir olan iller dışında, İl Özel İdareleri tarafından edinilerek kendi adlarına tapuya tescil ettirilmesi, bu yerlerden mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazların bulunması halinde bu taşınmazların şehitlik olarak kullanılmak üzere maliki kamu idaresi tarafından ilgili özel idaresine tahsis edilmesi, 8 nci madde ile; Yurt içinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemlerinin Valilikler tarafından yürütülmesi hüküm altına alınmıştır.

Amasya’dan, Giresun'a, Konya'dan Kastamonu’ya, Çorum’dan, Erzincan’a kadar ülkemizin her yerinden vatan müdafaası için Sakarya Meydan Muharebesi’ne katılan bu askerlerimize kadim kent Bolvadin bugüne kadar ev sahipliği yapmıştır.

Ancak şu anda yattıkları mezarlık Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dosyasında bulunan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bakımsız ve sahipsizdir. Bu durum memleketimize, ülkemize ve devletimize yakışmamaktadır. Şehit askerlerimizin şu an hayatta bulunan yakınları ile temas edilerek “Kestemet Şehitliği” açılışında onların dedeleri ve atalarının yattığı yerden haberdar edilmesi ve onların Afyonkarahisar’da misafir edilerek bir gönül köprüsü kurulması amaçlanmaktadır.

Sonuç olarak, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce Bolvadin Kestemet Mezarlığının “ŞEHİTLİK” olarak düzenlenebilmesini teminen Bolvadin Belediye Başkanlığından tapu devir işlemlerinin ve proje işlemlerinin sonuçlandırılarak Bolvadin Kestemet Mezarlığı’nın “ŞEHİTLİK” olarak düzenlenmesi hususunda konu ile ilgili yazı, bilgi ve belgelerimizi 09.02.2017 tarihinde Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne iletilmek üzere Bolvadin Ak Parti İlçe Başkan'ı Sn. H.İbrahim SEVİM'e teslim edilmiştir.

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) olarak ; Başta Sn.H.İbrahim SEVİM olmak üzere başından beri olumlu yaklaşım göstererek mezarlık tapusu dahil gerekli belgelerin ikmal edilmesi ve ilgili mercilere ulaştırılmasında bizleri yalnız bırakmayan Bolvadin Belediye Başkanı Sn.Fatih KAYACAN’a, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer DAYI ile Sn. Afyonkarahisar Milletvekilimiz Hatice Dudu ÖZKAL’a Bolvadin'imize bir şehitlik kazandırılması yönündeki katkılarından dolayı tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.

#Türkiye #AfyonkarahisarValiliği #AfyonkarahisarİlÖzelİdaresi #Afyonkarahisar #Bolvadin #KestemetMezarlığı #Şehitlik #Boldav

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987
boldava@gmail.com

Diğer Haberler