Köşe Yazıları


Resmi Büyüt

H.HİLMİ ÖZDEMİR’İN 2 CİLTLİK KİTABI ÇIKIYOR
29.06.2018

Bolvadin'li hemşehrimiz ve Eski Boldav Kurucu Üyelerinden Hukukçu Hasan Hilmi ÖZDEMİR tarafından kaleme alınan, İrfan Ve Fikir Bahçelerinden Gül Demetleri (Hikmet Bahçelerinden Gül Deste) isimli kitabı okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor basılması için teklif ve matbaa,yayınevi araştırmaları yapılmaktadır.

Bolvadinliler Dayanışma Vakfı (BOLDAV) olarak; Hemşerimiz Eski Boldav Kurucu Üyelerinden Hukukçu Sayın Hasan Hilmi ÖZDEMİR hocamıza; İrfan Ve Fikir Bahçelerinden Gül Demetleri (Hikmet Bahçelerinden Gül Deste) adlı kitabı’nın hayırlı olmasını diler Yaşam boyu yararlı, başarılı proje ve çalışmalara imza atmanızı dileriz.

KİTABIN TANITIIMI;
Kitabın Adı: İRFAN VE FİKİR BAHÇELERİNDEN GÜL DEMETLERİ (Hikmet Bahçelerinden Gül Deste)

Derleyen: H. Hilmi Özdemir
Ankara,7 Haziran 2018
562 sayfa
(30x20) Boyutlu fotokopi. Yeşil zemin üzerine, üç kırmızı gül demetli kapak.
Arka kapakta yazarın kısa özgeçmişi.

KİTABIN BÖLÜMLERİ:
Önsöz , içindekiler, kaynakça ve sözlük bölümünde oluşuyor.

KİTABIN ÖZELLİKLERİ

1)Kitabın iki sayfalık önsözünden sonra, alfabetik sırayla 33 sayfalık İçindekilere yer verilmiştir.

2)Yazar, konularla ilgili Kur’an ayetleri ve hadisler başta olmak üzere; özdeyişlere yer vermiştir.

3) Kitaba alınan özdeyiş ve hikayeler; yazarın dini,ilmi ve siyasi görüşlerini yansıtmaktadır. 4)Konularla ilgili hikaye ve makaleler eserin içeriğini zenginleştirilmiş.

4)Yazar,-gözlem,araştırma ve incelemelerle kazandığı- kültür birikimini okuyucularına alfabetik biçimde sunmuştur.

5)Alfabetik biçimde sunulan konuları; siyasi, sosyal ,kültürel, ilmi görüşlerin özellikle dini açılardan değerlendirmesi dikkat çekmiştir.Büyük emekler sonunda ortaya çıkan eserin çok kapsamlı olması,büyük emekler sonunda ortaya çıktığının kanıtıdır.

6) Her bölümün sonuna eklediği kaynakça dışında, eserin son bölümüne de kaynakça eklenmesinin nedeni; genç kuşaklara da seslenme ihtiyacından doğmuş olabilir.

7)Kitabın son bölümüne, dini Tasavvufi kelime ve deyimler sözlüğü eklenmiştir.

8) Konuların dini ,özellikle İslami açıdan değerlendirilmesi; evrensel değerlere özgürce ve önyargısız yaklaşımlarda bulunularak yapılmıştır.Bu yönden bilgilerin “İlmihal “ görünümünden uzaklaştırılmak istenmiştir;Roger garaudy(Roje Garodi) gibi önce kominist, sonra Müslüman olan bir kişinin(s.36) konuyla ilgi kurulması ve Can Yücel ‘in “Dostların Çeşit ve Tipleri” içerikli şiire yer verilmesi örnekleri gibi.

9) Evrensel değerlere sahip bilim adamlarının düşüncelerine de yer verilmiştir.Eser bir öğüt kitabı özelliklerini taşısa da bilginin engin zenginliğinden hareket ederek okuyuculara hayat ışığı yakmıştır.Yazar, bu ışıkla insanlara; hem bu dünyada,hem de ahrette mutluluk hedefini göstermiştir.

10)Yazarın İslam ve Medeniyet Yönündeki Değerlendirmeleri:

*Yazar he fırsatta,Müslüman toplumların “geri kalmışlığın” sorgulanması gerektiğini yansıtan düşüncelerini açıklamaktadır. Yazar, böyle hacimli bir esrin yazmasını en önemli sebeplerinden birisi ,İslami bilgi vermenin dışında, Müslümanların bilinçlenmesine yardımcı olmaktır.

*Tüm bu çalışmalarının temelinde ; İslama hizmet etme niyet ve samimiyetinin yattığı kesin kanaatini uyandırmaktadır.

11)Yazarın esas aldığı birinci kaynak Kur’an’ı Kerimdir.Bu yüzden, okuyucuyu ulvi derinlikler ortamına çekmiştir.Bu çalışma bile İslami bir bilinçlenmeye hizmet etmektedir.

12)Kur’an’ın söz ustalığı, anlam ve meali yanında ,islamın ahlaki değerlerine dikkat çekilerek sunulmuştur.Yazar,bu konuları kolay ve anlaşılır biçimde sunmuştur.Her fırsatta İlmin ve bilimin verilerinden yararlanılarak konularına dayanak sağlamıştır.Eserde hadislere de yer verilmiş olması; Hz. Muhammed’in örnek yaşantısını esas alarak, Müslümanların dikkatini çekmek istemiştir.

13) İlk sayfalarda ABD ülkesinin dünyadaki yeri ve önemi hakkında yaptığı analiz kayda değerdir. Bu analizin amacı, İslamın ve Müslümanların Haçlı zihniyetin ve Hıristiyan dünya karşısındaki yerini konumlandırmak istemesindendir. İslami bilinçlenmenin çözüm yolu olarak Müsllümanların kendi özünden ayrılmaması gerektiğini vurgulamak isteğindendir.Bu giriş bölümündeki konu başta olmak üzere , Müslümanların geri kalmışlıktaki nedenleri irdelenmiştir.İslamın kişilere tanıdığı özgürlük alanına dikkat çekilerek geri kalmışlıktaki nedenin İslam da değil,Müslümanların Kur’anı tam olarak anlayıp yaşamamaktan kaynaklandığının altı tekrar tekrar çizilmektedir.

14)Yıllar süren derin araştırmalar sonunda ortaya çıkan bu derleme eser, kapsamlı içeriği yönünden her evin kütüphanesinde bulunması gereken ansiklopedik temel başvuru kitabı niteliğindedir.Eseri okuyunca, kendinizi; ilim- irfan,kültür ve hayat deneyimlerinin yeşerdiği binlerce güllerin içinde yaşadığınızı hissedersiniz.Gönüllerde açan güldestesinden koparacağınız bir ilim- irfan çiçeği sizi huzurlu edecektir. Bu eseri okudukça, Allah dostu alimlerin bulunduğu zengin gül bahçesinde soluk aldığınızı göreceksiniz.Allah aşkı ve Hz. Muhammed sevgisinin mis gibi kokan güllerin açtığı bahçede yaşmış olursunuz. Bizleri bu manevi havanın içerisinde;iki cihanda mesut etmeye vesile eden sayın Hasan Hilmi Özdemir’e teşekkür eder,bu eserinden dolayı kendisini kutlarız.

*ANLATIM ÖZELLİKLERİ

1)Yazar,sözleri özgün haliyle okuyucuya aktarmıştır.Aldığı cümleler,yazı tür ve şekilleriyle verilmiştir.

2)Yazarın kendi üslubunu,siyasi toplumsal ve dini konulara yönelik analizlerinde görmek mümkündür.

3)Anlatımda kullanılan örnekler ve metaforlar; alınan eserlere bağlı kalınarak ;seçilen bir yazı planı içerisinde verilmiştir.

4)Eserlerden yapılan alıntılarda, eserin aslına bağlı kalınarak cümle yapıları aynen korunmuştur.

5)Eserin noktalama işaretleri ve yazım kurallarına uyma gayret ve dikkati yerindedir.

Ama yazıların bazı yerlerinde “ g” harfi yerine “ğ” yerine kullanılmasından dolayı yazım düzeltmelerine ihtiyacı doğmuştur.

*ESERDEN ÖRNEK ALINTILAR

a) “Kur’an’ı anlamak,öğrenmek, idrak etmek, ibret almaktır.Gaye Kur’an öğüdünü yaşamaktır. Kur’an,Allah’ın emir ve yasaklarını hatırlamak ve hatırlatmak, imanı ve takvayı artırmak, hidayete ermek, kalp gözünü açmak, huzur ve sükun bulmak için okunur.”
**
b)Dünyada her fikir, her söz elli yüz sene içerisinde eskiyip değerini yitirmeye mahkumdur. Bunun tek istisnası Kur’andır. Eskimediği gibi daha anlaşılır hale gelmekte, adeta gençleşmektedir.” Roger garaudy(Roje Garodi)
**
c) Kanuni Sultan Süleyman, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den, manzum bir dille Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki meyve ağaçlarına zarar veren karıncaların yok edilmesinin, dinen caiz olup olmadığını sorar :

“Dırahta ger ziyan etse karınca

Günah var mıdır ânı kırınca”

Şairliği de bulunan Şeyhülislam şu beyitle cevap verir padişaha:

“Yarın Hakk’ın huzuruna varınca

Süleyman’dan hakkın alır karınca.” (s.44)

**

d)Adamın aklına göre kusura bakılır.(s.52)

**

e) Amelsiz sevap dileyen yaysız ok atmaya benzer.Hz.Ali.(s.74)

**

f) Yüz de ısrar etme doksan da olur.

İnsan dediğin noksan da olur.

Bir ben varım deme yoksan da olur.(s.101)

**

g) Besmeleyle başlamayan her önemli iş sonuçsuz kalır. Hadis (s.104)

**

h)SAHİBİ HÜRMETİNE KULU İNCİTME GÖNÜL
Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül.
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül.


Başın olsa da yüksek gözün enginde gerek.
Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül.


Mevla verince azma, geri alınca kızma.
Tüten ocağı bozma külü incitme gönül.


Dokunur gayretine karışma hikmetine.
Sahibi hürmetine kulu incitme gönül.


Sevmekten geri kalma, yapan ol,yıkan olma.
Sevene diken olma gülü incitme gönül.


Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel söz.
Ya hayır de, ya da sus, dili incitme gönül.
Bestami Yazgan (s.169)

J) “Herkes hayat binasının mimarıdır.”

**

k)Kötü dostla ünsiyet (arkadaşlık) belaya bulaşmaktır. (s.203) Mevlana

l) Büyük idealleri olanın büyük davası olur.Bir insan, mücadelesinde adalet ve ahlakı gözetiyorsa; ona idealist, gözetmiyorsa militan denir.

**

m) “Ne ilmim var,ne tâatım
Ne gücüm var ne takatım
Meğer senin inayetin
Ede yüzüm ak Çalabım. (s.210)Yunus Emre

**

n)Yaşamın amaçlarına göre insan ikiye ayrılır:
1)Olmak için yaşayanlar( bakan olmak,vali olaak…)
2)Yapmak için yaşayanlar(insanlara hizmet vermek isteyenler)

**

o)İnsanları üç gruba ayrılır:1) “AH BE “diyenler,hep acı ve sıkıntı verirler.2)”ÖF BE ! diyenler negatif jenaratörüdürler.3) “OH BE “ diyenler , çevresine ,daima pozitif enerji yayarlar.

**

ö)İslam kapsamlı bir hayat düzenidir,Samimi ve gerçek Müslüman’ın bütün amelleri ibadettir.islam ilmi esas itibariyle deneycidir.

**

p) Kitap aklın ilacıdır,Çocuklara dilini tutmasını öğretiniz,konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir.Franklin

**

r) Öfke gelir göz kızarır, öfke gider yüz kızarır prof.dr. Kemal sayar

**

s) Can konağını aramadaysan Can’sın,
Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin.
Şu nükteyi biliyorsan,işi biliyorsun demektir
Neyi arıyorsan O’sun sen . Mevlana

**

v)Kafirler topluluğundan başkası,Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.

**

y) MUTLULUK İÇİN TAVSİYELER
1-Kalbinizi nefretten arındırın.
2-Zihninizi endişelerden arındırın.
3-Basit yaşayın.
4-Daha fazlasını verin.
5-Daha azını bekleyin.
6-Alan değil, veren el olun.

**

z) “Ölen hayvan mıdır ?Ondan kalan şey semeri.
Ölen insan mıdır ?Ondan kalan şey eseri.”
Süleyman Hakim Ata(Ahmet Yesevi’nin halifelerinden)

HASAN HİLMİ ÖZDEMİR ÖZGEÇMİŞİ

Hukukçu. 1936’da Bolvadin’de doğdu. İlçenin manevi dinamiklerinden Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi’ nin oğlu. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin de, liseyi ise Afyon da bitirdi. 1962’de Ankara Hukuk Fakültesi’ nden mezun oldu. Yüksek öğrenim sırasında Bolvadin Akçeşme ve Bahçe ilkokullarında vekil öğretmenlik yaptı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Müdürlüğü’ nde memur oldu. Askerliğini İstanbul Halıcıoğlu Levazım Okulu ile Malatya Ulaştırma Taburu’ nda asteğmen olarak yaptı. Hakimlik imtihanını kazanarak Bolvadin Adliyesi’ nde ilk hakim adayı olarak atandı. Mardin Gerçüş hakim yardımcılığı, Konya Karapınar,Tirebolu, Burdur Hukuk Hakimliği görevlerinde bulundu. 1982’de Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği’ ne atandı. 1987’de Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Yargıtay 8. Daire Üyeliği’ ne seçildi.

1997’de Yüksek Yargıtay Genel Kurulu’ nca Yargıtay 8. Daire Başkanlığı’ na getirildi. Bu görevde iken 2001’da yaş haddinden emekli oldu.

Yargıtay Dergisi’ nde “Orman Kadastro Davaları” “ Hakim ve Savcıların Bulunması Gereken Nitelik ve Yeteneklerle,Tutum ve Davranışlar” başlıklı incelemeleri yayımlandı.

Evli ve üç çocuk babası.

Eserleri: İmar –İhya ve Zilliyedliğe Dayanan Tapu İptal Davaları 2002), Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi (2007). Bir Allah Dostu Bolvadinli Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir (2013-2017). İrfan Ve Fikir Bahçelerinden Gül Demetleri (Hikmet Bahçelerinden Gül Deste) (2018)

*** Özgeçmişi Bolvadin Ansiklopedisi’nden Alıntıdır

#Hukukçu #Yazar #H.HilmiÖzdemir #Kitap #İrfanveFikirBahçelerindenGülDemetleri #Bolvadin #Boldav

BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987
boldava@gmail.com

Diğer Köşe Yazıları