Köşe Yazıları


Resmi Büyüt

TYB YAZARI FERHAT KOÇ'UN BOLV.ANSİKLOPEDİSİ KÖŞE YAZISI
18.09.2014

"İlimden İrfana, Sanattan Siyasete Bir Kültür Beldesi Bolvadin Ansiklopedisi"

 ANSİKLOPEDİ;Her konuda ya da belli bir alandaki bilgileri, belli bir yöntemle sunan geniş kapsamlı eserlere verilen isim.

“Ansiklopediler hazırlandıkları devirlerdeki ilim, kültür, sanat ve teknik gibi çeşitli dalların tamamı veya bir bölümüyle ilgili şahıs, eser, coğrafî bölge ve müesseselerin tanıtımı veya kelime, kavram, olay ve konuların izahı gibi her türden bilgiye belli bir sistem içinde yer verirler.” Ansiklopediler, madde olarak seçtiği kelime, kavram ve konu başlıklarını uzun uzadıya açıklama, örneklerle izah etme metodunu benimserler.

Ülkemiz kültürüne, bugünkü anlamıyla ve içeriğiyle 19. asrın ikinci yarısından itibaren girmeye başlayan ansiklopediler, değişik konulardaki bilgilere kısa zamanda ulaşmayı sağlayan, tercih edilen, kitlelerin ihtiyacına cevap verebilen geniş hacimli, kuşatıcı eserlerdir. Okuyucuyu arama zahmetinden kurtarırlar. Sistematik (bilim çeşitlerine göre), alfabetik (maddeleri abece sırasıyla) veya meslekî (sadece bir bilime veya sanata ayrılmış) olarak hazırlanırlar. Bugün, daha çok “genel” alfabetik olanlar tercih edilmektedir.

Ansiklopedi hakkındaki bu kısa bilgiden sonra Bolvadin Ansiklopedisi yazıma geçmiş yıllarda ziyaret etme imkanını bulduğum Bolvadin hakkında kısa bilgi vererek başlamak istiyorum.

Kadim kültür ‘’başkentlerimizden ‘’biri olan Bolvadin de Afyon’un her bakımdan ele alınması, gezilmesi, görülmesi ve bütün sokakları tek tek kayda geçirilmesi gereken köşelerinden biri.

Mana Okyanusu Bolvadin, İpek yolunun önemli duraklarından birisi. Köklü tarihi, gelenek ve görenekleri, özgün kültürü, tarihi evleri, çeşmeleri, camileri ve manevi mimarları ile geçmişin hatıralarını taşıyan bir ilçedir Bolvadin.


Selçuklular’dan günümüze kadar yalnızca Alaca Camii ulaşmıştır. Alaca Çeşmesi ve Ali Efendi Camisi’nin yalnız kitabeleri ulaşabilmiştir. Hz. Mevlana’nın oğlu Sultan Veled, Afyon’u ziyareti sırasında “Bolvadin Mevlevihanesi”ni açmıştır.    .

Bolvadin, Kurtuluş Savaşında stratejik yönden önemli bir merkez olmuştur. Birinci ve İkinci Ordu Bolvadin’de kurulmuştur

Kuruluş amacı Bolvadin ve Bolvadinliye hizmet olan Bolvadinliler Dayanışma  vakfının yayın hayatına kazandırdığı ‘’ilimden irfana, sanattan Siyasete bir kültür Beldesi Bolvadin Ansiklopedisi’’ni değerli  İbrahim Ulvi Yavuz tarafından yayın hayatına kazandırılmıştır. Böyle önemli ve değerli bir eseri kültür hayatımızla buluşturan vakıf yöneticilerine ve Eserin yazarına  teşekkür ediyoruz.

 Bolvadin sevdalısı, gönül adamı ve bir İstanbul Efendisi olan İbrahim Ulvi Yavuz’u bizler Romanları ile tanıdık, şiir ve hikayeleri ile de edebiyat dünyamızda önemli yeri bulunmaktadır. Kuşkusuz bir çoğumuzun bilmediği önemli bir özelliği de titiz bir arşivci ve envanterci oluşudur. Kendisiyle  40 yılı bulan dostluğumuz ve yakın ilişkilerimiz nedeniyle bu durumundan haberdar olmuşuzdur. Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızda yer alan şahsiyetlerle ilgili arşiv çalışması önemlidir. Bolvadin Ansiklopedisi bunun önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Önemli şahsiyetlerle ilgili kütüphanelerde bulunamayan  biyografik bilgilere İ.Ulvi Yavuz’un kütüphanesinde ulaşabilirsiniz. Kısa bilgilerde olsa araştırmalara ışık tutacak derecede önemli bilgilerdir bunlar. Tabi ki İbrahim Beyin bunların yanında en önemli bir yanı da iyi bir bürokrat olmasıdır. Uzun yıllar Devletin çeşitli kurumlarında görev yaptıktan sonra emekli olunca kuruluşundan itibaren hizmet ettiği Türkiye yazarlar birliği Yönetiminde görev almış. 2008 yılından itibaren de genel başkan olarak hizmetini sürdürmüştür. İbrahim Ulvi Yavuz’un gıpta edilecek bir özelliği de bulunduğu yerden ve görevlerden zamanı  geldiğinde  ayrılmayı bilmesidir.
 
Bolvadin Ansiklopedisi, eseri hakkındaki değerlendirmeyi  Bolvadin sevdalısı İbrahim Ulvi Bey’ın  düşüncelerini aktararak yapmak istiyorum. İbrahim Bey yazmış olduğu sunuş yazısındaki değerlendirmede eksikliklerini de büyük bir yüreklilikle ortaya koymaktadır. İbrahim Ulvi Yavuz Bey diyor ki:

‘’Bolvadin’e bir vefa  borcum vardı. Onu ödemek için yola çıktım. Önce ‘’ Kıyam vakti’’ eseri ile Kurtuluş  savaşı’nda Bolvadin’in işgali sırasında yaşananları ve Hacı Ata’nın hayatını romanlaştırdım. ‘’Küllenmiş Acılar’da ise Bolvadin’de iz bırakmış gönül insanlarının  hikayelerini  anlatmaya çalıştım. ‘’ Bolvadinli Bilim,Sanat,Siyaset,Din Adamı ve yöneticiler’’  isimli eseri ile  de ‘’Bolvadin’in Envanteri’’ni çıkarmak  için çaba gösterdim. Şimdi de ‘’Bolvadin Ansiklopedisi’ ile okuyucunun karşısındayım. Bu eserde çok zorlandığımı söyleyebilirim. Zira bilgi ve belgeleri toplamak için kişilerin peşine düşmek, sık sık aramak, oldukça yorucu oldu. Ama her şeye rağmen eser gün yüzüne çıktı.

Ansiklopedi’de Bolvadin’e dair; tarihi, coğrafi, sosyolojik, demografik, ve ekonomik bilgiler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Bunun yanında Bolvadin doğumlu bilim, siyaset, sanat, iş ve meslek adamlarıyla ilgili biyografik bilgiler sunulmuştur.

Bu ansiklopedide beldemizle ilgili derli toplu bilgiler verilmiştir. Bolvadin’le ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi Bolvadin’e dair, dağınık bilgilerin kaybolup gitmemesi, hemşeriler arasındaki her alanda birlik beraberlik ve dayanışmanın sağlanması,“gelecek” için bu günün Bolvadinlisinden geleceğe armağan ve ilham kaynağı olması hedeflenmiştir. Kendi insanımızı kendi toprağımızda doyuracak; dünya nimetlerinden faydalandıracak potansiyele sahip olduğumuz halde, Bolvadin’e dair bilgi eksikliği; ekonomik, toplumsal ve kültürel yapımızdaki gelişimlere ve bu alanlardaki sorunların çözümüne engel oluyor. Bolvadinli olarak dünyada ve ülkemizde görülen bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerden gereği kadar faydalanamıyoruz Bu alanlarda birçok girişimler ilerleyememiş ve mum alevi gibi parlayıp sönmüşlerdir. Sönmeyenler ise cılız kalmışlar, kendilerine beslenen umudu boşa çıkarmışlardır. Bunda Bolvadin’e dair bilgi ve gelenek eksikliğinin de rol oynadığını bunlardan beslenmeyen kurumların ve işletmelerin bir noktada tıkanıp kaldığını düşünmemek elde değil…

Ansiklopedi, Bolvadin’i bilmek ve anlamak; Bolvadin’e dair bilgilere gerektiği anda hızla ve kolayca ulaşabilecek, onları akılda tutmaya yardımcı olacak biçimde düzenlenmiştir.

Bilgiler kesin ve açık biçimde sunulmaya çalışılmış şemalar, grafiklerle, fotoğraflarla ve belgelerle desteklenmiştir… Derlenen bilgiler nesilden nesile aktarılacak düzeydedir.

Ansiklopedi’de, Bolvadin’e dair yazılar ansiklopedik bilgiler, kitap, dergi, lisans ve doktora tezlerinden; Ankara ve İstanbul’da düzenlenen “kaymak geceleri” ve günlerinde çıkarılan özel sayılardan faydalanılmıştır.

Malzeme azlığı yüzünden giriş bölümünde ayrı bir şematik düzenleme yapılmamıştır.

Kendi alanlarında ülkemiz veya Bolvadin’e faydalı olmuş,hemşerilerimize hizmet etmiş kişilere ansiklopedide yer verilmeye çalışıldı. Bunda, unuttuğum, hakkında bilgi edinemediğim pek çok değerli Bolvadinlilerin de olduğunu biliyorum. Ama ne yaparsınız ki, bu eksiklik araştırmacılar için doğaldır.

Biyografiler verilirken yaptıkları çalışmalar, yazdıkları eserler ve deruhte ettikleri makamlardaki hizmetleri ve iş alanları göz önünde tutuldu. Bu plân bilgi eksikliği yüzünden hepsine uygulanamadı. Paylarına düşen önemle ve toplanabilen bilgilerle orantılı verildi. Bu konuda objektif kriterler içinde ve bilimsel davranıldı. Yanılmalar olduysa eldeki belgelerin yetersizliğindendir.

Makam mansıp sahibi oldukları halde ülke ve belde adına hizmette bulunmamış, kendini gizleyen Bolvadin’de doğmuş olmaktan başka özelliği olmayan hemşerilerimize ise yer verilmedi.

Bilgilerin belgeye dayandırılması konusunda azamî gayret gösterildi.

Araştırmalarım sırasında “niye benim ismim yok”, “niye şu adam var?” Diye haksız sitemler olduğu gibi “Ansiklopedi’de yer almakla ileride bana bir zarar dokunur mu?”, diye evhamlanıp biyografisini vermeyenler oldu…

Bir doğum tarihi veya bir fotoğrafı elde etmek için onlarca defa telefon edilmiş

“mail” gönderilmiş ya da akrabalarının kapısı aşındırılmıştır. Bu gayret sonunda bile sonuç alamadıklarım olmuştur. İnsanımıza yazmak da okumak da zor geliyor. Ne yazık ki kendi biyografisini yazmakta zorlananlarla karşılaşıldı.

Bu ansiklopedinin eksik yanları ve kusurları vardır. Bu kusurlara ve eksikliklere razı olmasaydık bu ansiklopedi meydana gelemeyecekti. Söz gelişi hemşerilerimizin yazdıkları kitapların hazırladıkları tezlerin özetleri konulabilseydi bu kitap daha bir yararlı olurdu. Mükemmelini hazırlamak gelecek nesillere düşer.’’

ALINTI HABER LİNKİ:

http://www.tyb.org.tr/yazarlarimiz/ferhat-koc/16244-ferhat-koctan-limden-rfana-sanattan-siyasete-bir-kueltuer-beldesi-bolvadin-ansiklopedisi-.html


BOLVADİNLİLER DAYANIŞMA VAKFI(BOLDAV)
www.boldav.org.tr
https://www.facebook.com/bolvadinliler.dayanisma.vakfi
https://twitter.com/boldavankara
https://google.com/+BoldavBolvadinlilerDayanışmaVakfı1987 boldava@gmail.com

Diğer Köşe Yazıları